Problem skoczka szachowego

Ruszając z dowolnego pola na szachownicy poruszając się zgodnie z regułą ruchu skoczka należy odwiedzić wszystkie pola szachownicy tak, aby każde pole zostało odwiedzone dokładnie jeden raz.